Kuitu16 Osuuskunta on perustettiin  4.8.2015 . Osuuskunnan tehtävä on rakentaa koko Monnin alueen kattava huippunopea valokuituverkko ja ylläpitää sitä. Valokuituverkko tarvitaan turvaamaan ajantasaiset verkkoyhteydet myös tulevaisuudessa. Ensisijainen tavoite on tarjota alueella kohtuuhintainen ja toimintavarma tietoliikenneyhteys.

Osuuskunta perustettiin elokuussa 2015 Paukunharjun majalla.

Verkon suunnittelu aloitettiin syksyllä 2015. Varsinaiset rakennustyöt pyrittiin aloittamaan kevään 2016 aikana ja tavoitteena oli, että valokuituverkko olisi käytössä syksyllä 2016. Aikataulu viivästyi, jotta osuuskunta pystyi hakemaan julkista tukea verkkohankkeelle.

Ely-keskus päätti helmikuussa 2017 tukea hanketta. Kuitu16 osuuskunta sai verkon rakentamiseen tukea 70% runkoverkon kustannuksista, maksimissaan 420 000 euroa. Tuki vaati Hausjärven kunnan mukana oloa ja kunta päättikin toukokuussa tukea verkkoa 75 000 eurolla. Saatu kertaluonteinen tuki mahdollisti erittäin alhaisen liittymähinnan. Tyypillisesti edes taajama-alueella ei valokuituliittymää saa alle 2000€ hinnalla.

Kuituverkko rakennettiin osin mikrosahaustekniikalla. Pääurakoitsija Netel demosi laajasti Ruotsissa käytettyä tekniikkaa.

Kuitu16 kilpailutti keväällä 2017 verkon suunnittelun, luvituksen, rakentamisen ja dokumentoinnin yhtenä avaimet käteen -hankkeena. Pääurakoitsijaksi valittiin Netel. Verkon rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2017 ja verkko otettiin käyttöön tammikuussa 2018.

Käyttäjiä on kesällä 2018 vajaa 200.