Julkinen kuulutus 13.1.2017

kartta
Hankealue on merkitty karttaan. Lännessä alue rajautuu Helsinki-Tampere päärataan ja etelässä Hyvinkään pohjoiseen ohikulkutiehen.

Osuuskunta Kuitu16 suunnittelee toteutettavaksi Hausjärven kunnan Monnin–alueella valokuituhanketta. Osuuskunta Kuitu16 on hakenut hankkeelle julkista rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2019 Hämeen ELY-keskuksesta. Maaseutuvirasto edellyttää julkista kuulemista tukemissaan kyläverkkohankkeissa. Julkisella kuulemisella selvitetään, onko alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria seuraavan kolmen (3) vuoden aikana tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta lukien. Kuulemiseen voi vastata sekä julkinen että yksityinen toimija kuin myös yksityinen henkilö.

Mahdolliset kirjalliset vastaukset julkiseen kuulemiseen toimitetaan Osuuskunta Kuitu16:lle 31.1.2017 kello 16.00 mennessä joko postiosoitteeseen Osuuskunta Kuitu16, Huippumyynti/Joose Luukkanen, Maisterinkatu 9, 11100 Riihimäki tai joose.luukkanen@kuitu16.fi. Kuoreen/sähköpostiviestin otsikkokenttään maininta ”Valokuituhanke/kuuleminen”. Vastauksessa pyydetään erittelemään millä aikataululla ao. vastaaja on rakentamassa valokuituverkkoa ja mille alueelle sekä mitkä ovat vastaajan yhteystiedot.

Lisätiedot:
Osuuskunta Kuitu16:n hallituksen puheenjohtaja
Joose Luukkanen, 046 810 6816, joose.luukkanen@kuitu16.fi
Hämeen ELY-keskuksen asiantuntija Antti Pitkänen
0295 025 086, antti.pitkanen@ely-keskus.fi

Osuuskunta Kuitu16:n hallitus

rahasto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *